Thông báo : Cập nhật thông tin sự kiện du lịch Campuchia 2024

"Cập nhật thông tin sự kiện du lịch Campuchia 2024"

Sau khi thực hiện cuộc họp thảo luận cùng ban lãnh đạo công ty, các giám đốc thị trường và toàn thể cán bộ phát triển thị trường các khu vực chúng tôi đã đi đến thông nhất nội dung triển khai sự kiện du lịch 2024 sẽ được triển khai như sau:

  1. Rời thời gian du lịch lại thành sau tết nguyên đán 2024 thời gian vào cuối tháng 4/2024.
  2. Chuyển đổi 100% vé du lịch từ Campuchia sang vé du lịch Thái Lan ( Miễn phí chuyển đổi).

Lý do :

  • Thời gian cận tết nguyên đán nhiều cá nhân và gia đình không sắp xếp được công việc
  • Cuối năm nhiều nhân sự tận dung triển khai các công việc kinh doanh cá nhân.

Sự kiện cuối năm sẽ được tổ chức thành 2 sự kiện tất niên tại 2 khu vực miền Bắc và Miền Nam.

Trân trọng.

Đội ngũ phát triển Vietsmile!